REGULAMIN

Regulamin CoolInk Tattoo Studio

Czyli to, co najważniejsze w Naszej pracy.

1. Postanowienia Ogólne

• Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
• Zabiegowi tatuażu w studiu mogą być poddawane jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich (min.16 lat) konieczne będzie podpisanie zgody przez pełnoprawnego opiekuna.
• Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
• Studio ma prawo do odmowy wykonania tatuaży bez podania przyczyny.
• Studio zastrzega sobie prawa do wykonywanych w studiu zdjęć, projektów i tatuaży.
• Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o przemyślane decyzje i rozwagę.

2. Rezerwacja terminu i zadatek

• Wstępnej rezerwacji sesji można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www, poprzez oficjalną stronę studia na Facebooku, Instagramie, telefonicznie, mailowo lub osobiście w studiu.
• Rezerwacja zostaje potwierdzona poprzez wpłatę zadatku w wysokości ustalonej ze studiem.
• Zadatek można wpłacić na konto lub osobiście w studiu.
• Zadatek jest odliczany od końcowej ceny tatuażu.
• Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Na wpłatę zadatku studio oczekuje 3 dni robocze od daty zapisania się na sesję. Po upływie tego czasu wstępna rezerwacja jest anulowana.
• Wstępne rezerwacje niepotwierdzone wpłatą zadatku nie są wiążące.
• Zadatek jest bezzwrotny.
• Zadatek przepada, jeśli klient nie stawi się na wyznaczony termin sesji i nie skontaktuje się ze studiem w celu zmiany terminu nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem sesji.

3. Zmiana terminu

• Klient ma prawo zmienić termin zaplanowanej sesji, nie później niż na 7 dni roboczych przed zapisanym terminem.
• Niestawienie się na wyznaczonej sesji i niepoinformowanie o tym studia na 7 dni roboczych przed, jest równoznaczne ze stratą wpłaconego zadatku. Umówienie kolejnego terminu wymaga wpłaty nowego zadatku.

4. Cena tatuażu

• Studio nie posiada cennika usług.
• Ceny tatuaży są umowne, a każdy wzór jest indywidualnie wyceniany.
• Wyceny dokonujemy na podstawie wielkości, wzoru, kolorystyki, stylu i szczegółowości danego tatuażu. Przy dużych tatuażach cena jest dzielona na całodniowe sesje, a ich ostateczny koszt zależy od ilości sesji koniecznych do wykonania wzoru.
• Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je w widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na większy, jak i na mniejszy, gdyż nie rozliczamy ich na centymetry a dopasowujemy najlepszą wielkość do danego miejsca.
• Taryfa startowa to 200 zł za mały tatuaż, wynika to z kosztów jednorazowych materiałów używanych zarówno do wykonania tatuażu jak i przygotowania sterylnego stanowiska. Higiena i sterylność są zawsze na pierwszym planie, stąd też taryfa startowa.

5. Projekt tatuażu

• Projekt na sesję jest przygotowywany najwcześniej na tydzień przed umówionym terminem.
• Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.
• Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od klienta i jest mu prezentowany podczas sesji, chyba, że ustalenia indywidualne z artystą są inne. Klient ma prawo do wprowadzania poprawek do projektu po jego zaprezentowaniu.

6. Wizyta w studiu

• W salonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
• W salonie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania wszelkich przedmiotów służących do wykonywania tatuaży oraz materiałów pomocniczych.
• Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i pracowników salonu.
• Przed zabiegiem klient jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie tatuażu oraz do poinformowania tatuatora o swoim stanie zdrowia, zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisania oświadczenia o akceptacji tego ryzyka. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
• Prosimy o nieprzyprowadzanie na sesje małych dzieci i zwierząt.
• Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie ze sobą maksymalnie 1 osoby towarzyszącej.

7. Po zabiegu

• Po wykonanym zabiegu, każdy klient otrzymuje szczegółową informację o pielęgnacji tatuażu i procesie gojenia się skóry, w formie ustnej i pisemnej.
• Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
• W przypadku wątpliwości, co do sposobu gojenia się tatuażu lub zabiegów pielęgnacyjnych klient ma obowiązek kontaktu ze studiem.
• Po wygojeniu tatuażu, ewentualne poprawki wynikające z konieczności jego dopracowania wykonywane są bezpłatnie w okresie nieprzekraczającym 1 roku od sesji, na której był wykonywany. Po upływie tego czasu poprawka jest odpłatna.
•  Tatuaże wykonane na palcach i w miejscach narażonych na wzmożone ścieranie się nie podlegają darmowej poprawie. W takim wypadku każda poprawka jest odpłatna.
• Studio posiada w swojej ofercie profesjonalne kosmetyki przeznaczone do gojenia tatuaży.

8. Voucher podarunkowy

• Studio posiada w swojej ofercie vouchery upominkowe na tatuaże.
• Minimalna wartość vouchera to 300 zł.
• Voucher zakupiony w studio jest ważny przez okres 1 roku od daty zakupu. W okresie tym należy ustalić termin sesji. W przypadku nie ustalenia terminu sesji w ciągu 1 roku od daty zakupu vouchera, traci on swoją ważność.
• Rezerwowanie terminu sesji w przypadku vouchera podlega tym samym zasadom, co zwykłe rezerwowanie terminu, z wyjątkiem konieczności wpłaty zadatku.

9. Karta lojalnościowa

• Studio posiada karty lojalnościowe dla stałych klientów.
• Karta lojalnościowa jest wydawana na imię i nazwisko po wykonaniu tatuażu, którego kwota wynosi minimum 600 zł i nie może być wykorzystana przez inną osobę. 
• Za każdy tatuaż powyżej 600 zł nabijana jest pieczątka na kartę lojalnościową. Po nabiciu 5 pieczątek klient otrzymuje rabat 50% na kolejny tatuaż.